УДК 58.006:630
РІДКІСНІ ВИДИ ДЕРЕВНИХ І ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД В ЯЛТИНСЬКОМУ ГІРСЬКО-ЛІСОВОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

Т.М. САХНО
Національний університет біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», м. Сімферополь

В заповіднику досліджено сучасний стан та біометричні характеристики 10 видів деревних рослин, занесених до Червоної книги України: Taxus baccata L., Juniperus excelsa M.Bieb., Tilia dasystyla Steven, Sorbus torminalis (L.) Crantz, Pistacia mutica Fisch. & C.A.Mey, Arbutus andrachne L., Cistus tauricus J.Presl & C.Presl, Ruscus hypoglossum L., Genista scythica Pacz., Chamaecytisus wulffii Klásk.
Встановлена значна варіація біометричних параметрів у тиса ягідного та суничника дрібноплодого. Сучасний стан досліджуваних дерев загалом добрий, з ознаками ослаблення виявлені дерева тису ягідного (7%), ялівця високого (7%), суничника дрібноплодого (23%). Визначені шляхи подальшого дослідження рідкісних деревних рослин.

Ключові слова: деревні рослини, рідкісні рослини, Ялтинський заповідник, біометричні показники, санітарний стан.

 

RARE SPECIES OF TREES AND SHRUBS IN THE YALTA MOUNTAIN-FOREST NATURE RESERVE

SAKHNO T.M.
Southern branch of the National university of life and environmental sciences of Ukraine «Crimean Agrotechnological University», Simferopol

The current state of 10 species of woody plants listed in the Red Book of Ukraine has been studied. The locations of individual species (Taxus baccata L., Juniperus excelsa M. Bieb., Pistacia mutica Fisch. & C. A. Mey, Arbutus andrachne L.) have been determined. Population structure and biometric characteristics of these species have been established. Sanitary condition of rare species has been defined as satisfactory. Limiting factors anfavourably affected on the status of populations have been determined.